Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Colonia del Sacramento

Colonia del Sacramento (trước đây có tên là Colonia do Sacramento) là một thành phố ở phía tây nam Uruguay, nằm bên bờ sông sông La Plata, ở phía đối diện với Buenos Aires, Argentina. Đây là thành phố lâu đời nhất ở Uruguay và là thủ phủ của tỉnh Colonia. Thành phố có dân số khoảng hơn 26.000 người năm 2011.

Thành phố này nổi tiếng với lịch sử của nó và là một di sản thế giới của UNESCO. Hiện nay, Colonia del Sacramento sản xuất hàng dệt may và có một khu chế xuất nằm xa trung tâm bách hóa và các tòa nhà hành chính.

Bản đồ của Colonia del Sacramento
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Colonia del Sacramento
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Colonia del Sacramento
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Colonia del Sacramento
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh