Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Abancay

Abancay là một thành phố ở miền trung Peru, thủ phủ của Vùng Apurímac, và là thủ phủ của tỉnh Abancay.

Abancay nằm ở độ cao 2378 mét, ở trung tâm Andes, bên sông Pachachaca. Các thành phố gần nhất là Cusco và Andahuaylas.

Abancay là nơi có người sinh sống trước khi người Inca tới đây, đó là người Chancas.

Thành phố này có hai trường đại học Universidad Particular Tecnológica de los Andes và Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac.

Bản đồ của Abancay
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Abancay
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Abancay
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Abancay
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh