Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Bolivia

.gif

; tiếng Quechua: Bulubiya; tiếng Aymara: Wuliwya), được đặt theo tên nhà cách mạng Simón Bolívar, là một quốc gia nằm kín trong lục địa ở trung tâm Nam Mỹ. Nước này có biên giới với Brasil ở phía bắc và phía đông, Paraguay và Argentina ở phía nam, Chile và Peru ở phía tây.

Thành phố

Bản đồ của Bolivia
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bolivia Map.png
2,348 x 2,947 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bolivia Map.png
2,000 x 2,113 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bolivia Map.png
1,768 x 2,000 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bolivia Map.png
1,746 x 1,600 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bolivia Map.jpg
1,408 x 1,644 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bolivia Map.jpg
1,408 x 1,644 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bolivia Map.jpg
1,408 x 1,644 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bolivia Map.png
1,343 x 1,489 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bolivia Map.png
1,024 x 1,195 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Un-bolivia.png
2,348 x 2,947 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bolivia regions map (ru).png
1,768 x 2,000 điểm ảnh
Bản đồ của Bolivia
Bolivia regions map.png
1,768 x 2,000 điểm ảnh