Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Quần đảo Bắc Mariana

.gif

Quần đảo Bắc Mariana, tên chính thức là Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana (Commonwealth of the Northern Mariana Islands), là một nước thịnh vượng chung liên hiệp chính trị với Hoa Kỳ và nằm ở một vị trí chiến lược trong miền tây Thái Bình Dương. Nó bao gồm 15 đảo, nằm ở khoảng ba phần tư đường từ Hawaii tới Philippines. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ báo cáo tổng diện tích đất của quần đảo là 463,63 km² (179,01 dặm vuông).

Dân số của quần đảo là 80.362 (ước tính vào năm 2005). Điều tra dân số chính thức năm 2000 của Hoa Kỳ cho biết con số là 69.221. Cũng lưu ý rằng Quần đảo Mariana có tỉ lệ giới tính nữ và nam cao nhất thế giới, trung bình cứ 77 nam thì có 100 nữ.

Bản đồ của Quần đảo Bắc Mariana
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Bắc Mariana
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Bắc Mariana
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Bắc Mariana
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh