Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Palikir

Palikir là thủ đô của Liên bang Micronesia từ năm 1989, sau khi thay thế Kolonia. Dân số của Palikir hiện tại là 5771 nhân khẩu. Thủ đô này tọa lạc trên đảo Pohnpei

Bản đồ của Palikir
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Palikir
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Palikir
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Palikir
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh