Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Quần đảo Biển San hô

.gif

Lãnh thổ Quần đảo Biển San hô là tập hợp của các nhóm đảo và bãi đá ngầm có diện tích nhỏ và hầu như không có dân cư sinh sống tại Biển San hô. Đông bắc tiểu bang Queensland, Úc. Hòn đảo duy nhất có người sinh sống là Willis. Lãnh thổ trải ra trên 780.000 km² mặt biển, kéo dài trên phía đông và nam của rìa ngoài Đá ngầm Great Barrier, và gồm có đảo Heralds Beacon, Đá ngầm Osprey, Nhóm Willis, và 15 nhóm đảo/đá ngầm khác.

Bản đồ của Quần đảo Biển San hô
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Biển San hô
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Biển San hô
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Biển San hô
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Biển San hô
20090204150822!Coral Sea map.p...
2,000 x 2,000 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Biển San hô
coral-sea-map.gif
1,276 x 1,025 điểm ảnh
Bản đồ của Quần đảo Biển San hô
BattleOfCoralSea IJN Operation...
974 x 683 điểm ảnh