Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Úc

.gif

Úc hay Australia (phát âm tiếng Việt: Ô-xtrây-li-a, phát âm tiếng Anh: ,) tên chính thức là Thịnh vượng chung Úc (,) là một quốc gia bao gồm đại lục châu Úc, đảo Tasmania, và nhiều đảo nhỏ. Đây là quốc gia lớn thứ sáu về diện tích trên thế giới. Các quốc gia lân cận của Úc gồm có Indonesia, Đông Timor và Papua New Guinea ở phía bắc; Quần đảo Solomon, Vanuatu, và Nouvelle-Calédonie thuộc Pháp ở phía đông-bắc; và New Zealand ở phía đông-nam.

Người Úc bản địa sinh sống tại Úc ít nhất là 40.000 năm trước khi người Anh Quốc định cư lần đầu vào thế kỷ 18, Người Úc bản địa nói nhiều ngôn ngữ, các ngôn ngữ này được nhóm lại thành khoảng 250 nhóm ngôn ngữ. Các nhà thám hiểm người Hà Lan khám phá ra lục địa vào năm 1606, sau đó Anh Quốc tuyên bố chủ quyền đối với nửa phía đông của Úc vào năm 1770 và ban đầu tiến hành thuộc địa hóa bằng cách đày ải tội phạm đến thuộc địa New South Wales từ ngày 26 tháng 1 năm 1788. Dân số tăng đều đặn trong các thập kỷ tiếp theo; lục địa được thám hiểm và có thêm năm thuộc địa vương thất được thành lập.

Ngày 1 tháng 1 năm 1901, sáu thuộc địa liên hiệp, hình thành Thịnh vượng chung Úc. Từ khi thành lập Liên bang, Úc duy trì một hệ thống chính trị dân chủ tự do ổn định. Liên bang gồm có sáu bang và một số lãnh thổ. Dân số Úc là 23,1 triệu,

Úc là một quốc gia phát triển và nằm trong số các quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới, có nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới. Năm 2012, Úc có thu nhập bình quân đầu người cao thứ năm thế giới. Chi tiêu quân sự của Úc đứng thứ 13 thế giới. Úc có chỉ số phát triển con người cao thứ hai toàn cầu, xếp thứ hạng cao trong nhiều so sánh quốc tế, như chất lượng sinh hoạt, y tế, giáo dục, tự do kinh tế, và bảo vệ các quyền tự do dân sự và chính trị. Úc là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, G20, Thịnh vượng chung các quốc gia, ANZUS, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Tổ chức Thương mại Thế giới, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, và Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương.

Tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc
Thành phố

Bản đồ của Úc
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Australia Map.jpg
5,250 x 4,320 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Australia Map.jpg
5,200 x 4,858 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Australia Map.png
2,228 x 1,988 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Australia Map.jpg
2,000 x 1,807 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Australia Map.png
2,000 x 1,797 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Australia Map.jpg
1,336 x 1,200 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Australia Map.jpg
1,033 x 1,138 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Australia satellite plane.jpg
5,250 x 4,320 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
1943 World War II Japanese Aer...
5,000 x 3,498 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
AustraliaMap.jpg
3,508 x 2,478 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Australia regions map.png
3,000 x 2,805 điểm ảnh
Bản đồ của Úc
Australia regions map (ru).png
3,000 x 2,805 điểm ảnh