Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Châu Đại Dương

Châu Đại Dương là một khu vực địa lý, thường là địa chính trị, bao gồm một loạt các vùng đất chủ yếu là đảo nằm trong Thái Bình Dương và khu vực cận kề. Thuật ngữ châu Đại Dương là phiên âm từ cụm từ tiếng Trung 大洋洲 để chỉ "Oceania" trong tiếng Anh hay tiếng Pháp. Cụm từ Oceania được nhà thám hiểm người Pháp Dumont d'Urville tạo ra năm 1831. Châu Đại Dương là một trong số các châu lục được ghi nhận và nó cũng là một trong số 8 khu vực sinh thái đất liền.Về mặt dân tộc học, các đảo được gộp trong châu Đại Dương được chia ra thành các khu vực nhỏ hơn, bao gồm Australasia, Melanesia, Micronesia, Polynesia. Các phần nhỏ của Melanesia và toàn bộ Micronesia cùng Polynesia không tạo thành phần đại lục của châu Đại Dương.Ranh giới của châu Đại Dương được xác định theo nhiều cách khác nhau. Phần lớn các định nghĩa coi các phần thuộc Australasia như Australia, New Zealand, New Guinea, một phần nhất định của quần đảo Mã Lai là thuộc châu Đại Dương

Quốc gia

Bản đồ của Châu Đại Dương
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
Oceania Map.jpg
2,987 x 2,190 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
Oceania Map.jpg
2,200 x 1,477 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
Oceania Map.jpg
2,031 x 1,396 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
Oceania Map.jpg
2,028 x 1,389 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
Oceania Map.jpg
1,200 x 789 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
Oceania Map.jpg
1,181 x 1,013 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
Oceania Map.jpg
1,181 x 1,013 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
Oceania Map.jpg
900 x 900 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
oceania 95.jpg
2,853 x 2,003 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
oceania 95.jpg
2,853 x 2,003 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
LocationOceania.png
2,759 x 1,404 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Đại Dương
oceania ref802646 99.jpg
2,758 x 1,936 điểm ảnh