Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Guatemala

.gif

Guatemala, tên chính thức Cộng hoà Guatemala (, IPA: , Tiếng Việt: Cộng hòa Goa-tê-ma-la), là một quốc gia tại Trung Mỹ, ở phần phía nam Bắc Mỹ, giáp biên giới với Mexico ở phía tây bắc, Thái Bình Dương ở phía tây nam, Belize và Biển Caribe ở phía đông bắc, và Honduras cùng El Salvador ở phía đông nam.

Thành phố

Bản đồ của Guatemala
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Map.png
2,493 x 2,947 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Map.jpg
1,766 x 1,863 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Map.png
1,750 x 1,602 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Map.jpg
1,600 x 1,600 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Map.jpg
1,397 x 1,700 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Map.jpg
1,397 x 1,700 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Map.jpg
1,160 x 1,275 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Map.png
1,000 x 1,189 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Map.png
815 x 1,024 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Regions map.png
2,099 x 2,494 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Regions map.png
2,099 x 2,494 điểm ảnh
Bản đồ của Guatemala
Guatemala Regions map.png
2,099 x 2,494 điểm ảnh