Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Grenada

.gif

Grenada (tiếng Anh: Grenada, Tiếng Việt: Grê-na-đa) là một quốc đảo thuộc vùng biển Caribê gồm một đảo chính và sáu đảo nhỏ hơn nằm gần Grenadines. Vị trí địa lý Grenada nằm ở phía Tây Bắc Trinidad & Tobago, phía Đông Bắc của Venezuela và phía Tây Nam Saint Vincent và Grenadines.

Diện tích tự nhiên của Grenada hơn 344 km², dân số gần 110.000 người. Thủ đô là St. George's.

Bản đồ của Grenada
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
Grenada Map.png
2,172 x 2,866 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
Grenada Map.png
1,929 x 2,514 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
Grenada Map.png
1,084 x 1,024 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
Grenada Map.jpg
1,084 x 1,024 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
Grenada Map.gif
992 x 1,240 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
Urgent Fury.jpg
2,047 x 2,519 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
Grenada parishes blank.png
2,000 x 2,745 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
grenada.gif
992 x 1,240 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
grenada.gif
992 x 1,240 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
Grenada-map.png
961 x 1,191 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
gd map4.jpg
1,476 x 2,048 điểm ảnh
Bản đồ của Grenada
grenada map1 largerview.jpg
1,260 x 901 điểm ảnh