Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

El Salvador

.gif

El Salvador (tiếng Tây Ban Nha: República de El Salvador, IPA: , Tiếng Việt: Cộng hòa En Xan-va-đo) là một quốc gia tại Trung Mỹ. Tên nguyên thủy tiếng Nahuatl của đất này là "Cuzhcatl", có nghĩa là "Đất của báu vật". Địa danh này được người Tây Ban Nha phiên âm là "Cutzcatlan".

Sau cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha, địa danh được đổi thành Provincia De Nuestro Señor Jesucristo El Salvador Del Mundo tức là "Tỉnh thành của Đức Chúa Ki Tô, đấng Cứu Thế", sau rút ngắn lại là "El Salvador".

El Salvador nằm bên bờ Thái Bình Dương, giữa Guatemala và Honduras.

Thành phố

Bản đồ của El Salvador
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
El-Salvador Map.png
2,590 x 1,926 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
El-Salvador Map.png
2,500 x 1,847 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
El-Salvador Map.jpg
2,000 x 1,269 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
El-Salvador Map.png
1,963 x 1,797 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
El-Salvador Map.jpg
1,300 x 1,078 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
El-Salvador Map.jpg
1,088 x 600 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
El-Salvador Map.jpg
1,058 x 599 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
Un-el-salvador.png
2,590 x 1,926 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
El Salvador Regions map.png
2,500 x 1,847 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
El Salvador Regions map.png
2,500 x 1,847 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
El Salvador relief location ma...
2,000 x 1,269 điểm ảnh
Bản đồ của El Salvador
El Salvador departments blank....
2,000 x 1,093 điểm ảnh