Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

San José

San José là một tỉnh của Costa Rica, nằm ở trung tâm của quốc gia này. Nó có ranh giới với các tỉnh (theo chiều kim đồng hồ) Alajuela, Heredia, Limón, Cartago và Puntarenas. Thủ phủ của tỉnh này là thành phố San José. Tỉnh San José có diện tích 4.965,9 km². và dân số năm 2011 là 1.404.242 người.

Bản đồ của San José
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của San José
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của San José
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của San José
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh