Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Costa Rica

.gif

Costa Rica, tên chính thức Cộng hòa Costa Rica (Tiếng Tây Ban Nha: República de Costa Rica, IPA: ), là một quốc gia tại Trung Mỹ, giáp giới với Nicaragua ở mặt Bắc, Panamá ở phía Nam và Đông Nam, Thái Bình Dương ở phía Tây và Nam, biển Caribe ở phía Đông. Costa Rica là nước đầu tiên trên thế giới tự giải thể lực lượng quân sự chính quy theo hiến pháp.
__TOC__

Thành phố

Bản đồ của Costa Rica
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa-Rica Map.png
2,413 x 2,431 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa-Rica Map.png
1,860 x 1,804 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa-Rica Map.png
1,280 x 974 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa-Rica Map.jpg
1,148 x 1,034 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa-Rica Map.PNG
1,015 x 1,244 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa-Rica Map.png
982 x 1,226 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa Rica regions map (es).pn...
2,413 x 2,431 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa Rica regions map (ru).pn...
2,413 x 2,431 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa Rica regions map.png
2,413 x 2,431 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa Rica districts.png
2,112 x 1,632 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa Rica Topography.png
1,860 x 1,804 điểm ảnh
Bản đồ của Costa Rica
Costa Rica cantons.png
1,281 x 878 điểm ảnh