Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Canada

.gif

Canada, là quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới, và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ. Lãnh thổ Canada trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây, và giáp Bắc Băng Dương ở phía bắc. Về phía nam, Canada giáp với Hoa Kỳ liền kề; về phía tây bắc, Canada giáp với tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ. Ở phía đông bắc của Canada là đảo Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch. Ở ngoài khơi phía nam đảo Newfoundland của Canada có quần đảo Saint-Pierre và Miquelon thuộc Pháp. Biên giới chung của Canada với Hoa Kỳ về phía nam và phía tây bắc là đường biên giới dài nhất thế giới.

Tỉnh và lãnh thổ của Canada
Thành phố

Bản đồ của Canada
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Canada Map.JPG
2,000 x 1,557 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Canada Map.jpg
1,680 x 1,050 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Canada Map.png
1,380 x 1,319 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Canada Map.png
1,280 x 1,128 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Canada Map.png
1,160 x 1,212 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Canada Map.png
1,084 x 920 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Canada Map.jpg
1,050 x 1,030 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Canada election 2006.png
2,400 x 1,805 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Canada election 2006 v2.png
2,400 x 1,805 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
canada newfoundland dominion.j...
2,181 x 1,701 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Canada-map-greek.png
2,007 x 1,353 điểm ảnh
Bản đồ của Canada
Canada regions map.png
2,000 x 1,912 điểm ảnh