Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Bahamas

.gif

Bahamas hay tên chính thức Thịnh vượng chung Bahamas (phiên âm Tiếng Việt: Ba-ha-mát), hay Quần đảo Bahamas là một quốc gia nói tiếng Anh tại Tây Ấn. Là một quần đảo với 700 hòn đảo và đảo nhỏ, Bahamas nằm trong Đại Tây Dương, ở phía đông Hoa Kỳ (điểm gần nhất là tiểu bang Florida), phía bắc Cuba và vùng Caribe, phía tây lãnh thổ phụ thuộc Anh Quần đảo Turks và Caicos.

Thành phố

Bản đồ của Bahamas
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
Bahamas Map.jpg
3,402 x 2,602 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
Bahamas Map.png
2,194 x 1,709 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
Bahamas Map.png
927 x 931 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
bahamas pol86.jpg
1,030 x 1,216 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
bahamas.gif
1,000 x 1,190 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
Bahamas.png
1,000 x 1,190 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
195a71743a08326a7b02d6c2b21a9e...
2,882 x 2,162 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
map.jpg
1,833 x 1,952 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
north bahama.gif
1,590 x 1,243 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
bahamas sat crop.jpg
1,436 x 1,125 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
b01spl.gif
1,412 x 1,057 điểm ảnh
Bản đồ của Bahamas
caribm.gif
1,364 x 976 điểm ảnh