Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Valencia

) là thủ phủ của Cộng đồng tự trị Valencia. Đây là thành phố lớn thứ 3 Tây Ban Nha và là một vùng công nghiệp của Costa del Azahar ở Tây Ban Nha. Dân số nội thị Valencia là 796.549 năm 2005, của khu vực đô thị là 1.012.000 năm 2000, dân số vùng đô thị là 1.623.724 người năm 2005. Valencia có khi hậu Địa Trung Hải với mùa hè khô ấm và mùa đông ôn hòa.

Bản đồ của Valencia
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
valenciabig.jpg
2,889 x 2,792 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
Map-of-Valencia-2011.jpg
2,825 x 1,969 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
Map-of-Valencia-1869.jpg
2,486 x 1,891 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
Map-of-the-city-of-Valencia-18...
1,600 x 1,161 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
Map-of-Valencia-1925.jpg
1,600 x 931 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
valencia metro.jpg
1,555 x 1,700 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
valencia metro.jpg
1,555 x 1,700 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
Valencia-map.jpg
1,522 x 1,600 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
m Valencia map.gif
1,504 x 936 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
Valencia-Street-Map.gif
1,504 x 936 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
plano Valencia.jpg
1,492 x 1,629 điểm ảnh
Bản đồ của Valencia
Mapa Valencia Monumentos.jpg
1,492 x 1,629 điểm ảnh