Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Arteixo

Arteixo là một đô thị của Tây Ban Nha ở tỉnh A Coruña, cộng đồng tự trị Galicia. Đô thị này có diện tích 93,76 km² và dân số 25.295 người (ước năm 2004). Mật độ dân số là 269,78 người/km². Đô thị này nằm ở độ cao 11 m, cách La Coruña 12 km, cách Madrid 595 km. Mã số bưu chính là 15142

Bản đồ của Arteixo
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Arteixo
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Arteixo
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Arteixo
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh