Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Inverness

Dân số của Inverness tăng hơn 10% trong giai đoạn 1991-2001 và 1997-2007 với một dân số ước tính trong năm 2008 là 56.660 người. Inverness là một thành phố phát triển nhanh chóng với một phần tư dân số cao nguyên sinh sống trong hoặc xung quanh thành phố và được xếp thứ hạng 5/189 thành phố của Anh về chất lượng sống, mức cao nhất của bất kỳ thành phố Scotland. Inverness kết nghĩa với một thành phố của Đức, Augsburg và hai thị xã của Pháp, [[La Baule và Saint-Valery-en-Caux.
Học viện Inverness là trường chính của Đại học Highlands and Islands và là một trong các trường có chương cung cấp một nhiều chương trình khác nhau ở Scotland, với khoảng 8.500 sinh viên, Học viện Inverness College máy khoảng một phần tư số sinh viên của Đại học Highlands and Islands.

Bản đồ của Inverness
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Inverness
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Inverness
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Inverness
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh