Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Timişoara

Timișoara (; , tên cũ là Temeschburg hay Temeschwar, , tiếng Serbia: Темишвар/Temišvar, ), là một thành phố România. Thành phố thủ phủ hạt Timiş. Đây là thành phố lớn thứ 4 quốc gia này. Thành phố Timişoara có dân số 317.660 người (theo điều tra dân số năm 2002), diện tích 192,2 km2. Thành phố có độ cao 90 mét trên mực nước biển.

Bản đồ của Timişoara
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Timişoara
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Timişoara
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Timişoara
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Timişoara
rx21106e.png
1,476 x 1,264 điểm ảnh
Bản đồ của Timişoara
temiswar ca1700 m.jpg
800 x 600 điểm ảnh
Bản đồ của Timişoara
timisoara.gif
700 x 756 điểm ảnh
Bản đồ của Timişoara
TimisoaraCityMap.jpg
623 x 612 điểm ảnh