Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Nord-Trøndelag

("North Trøndelag") là một hạt của Na Uy. Hạt này có diện tích là 22.412 kilômét vuông, dân số thời điểm năm 2010 là 131.555 người. Chính quyền hạt đóng ở thành phố Steinkjer.

Thành phố

Bản đồ của Nord-Trøndelag
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Nord-Trøndelag
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Nord-Trøndelag
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Nord-Trøndelag
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh