Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Kristiansand

(trước đây là "Christianssand") là một thành phố và đô thị, thủ phủ của hạt Vest-Agder, Na Uy. Đô thị Kristiansand là đô thị lớn thứ 5 ở Na Uy với dân số 1/1/2008 là 78.919 người. Khu vực nội thành Kristiansand có dân số 64.930 người vào thời điểm ngày 1/1/2006, là khu vực đô thị lớn thứ 8 ở Na Uy. Kristiansand là thành phố cảng biển ở nam Na Uy, bên eo biển Skagerrak. Thành phố này là thủ phủ của hạt Vest-Agder. Thành phố này có diện tích km2, dân số người. Kristiansand được vua Christian IV – vua Đan Mạch và Na Uy thành lập năm 1641. Các ngành chủ yếu của thành phố này là: giấy, gỗ, du lịch. Thành phố có Sân bay Kristiansand.

Bản đồ của Kristiansand
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Kristiansand
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Kristiansand
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Kristiansand
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh