Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Harstad

Harstad là thành phố và đô thị lớn thứ hai theo dân số ở hạt Troms, Na Uy - thành phố cũng là lớn thứ ba tại Bắc Na Uy. Như vậy Harstad là trung tâm tự nhiên của huyện. Nằm khoảng 250 km (155 dặm) về phía bắc của vòng Bắc cực, thành phố tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2004.

Bản đồ của Harstad
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Harstad
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Harstad
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Harstad
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh