Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Hamar

Hamar là một thị xã và đô thị ở hạt Hedmark, Na Uy. Nó là một phần của khu vực truyền thống Hedmarken. Trung tâm hành chính của đô thị này là thị trấn của Hamar. Đô thị của Hamar được tách từ Vang là một thành phố và khu đô thị của riêng mình vào năm 1849. Vang được sáp nhập trở lại vào Hamar ngày 1 tháng 1 năm 1992.

Thị xã nằm trên bờ hồ Mjøsa, hồ lớn nhất của Na Uy, và là thành phố chính của hạt Hedmark. Nó có biên giới phía tây bắc với đô thị Ringsaker, về phía bắc của Åmot, về phía đông của Løten, và về phía nam của Stange.

Bản đồ của Hamar
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Hamar
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Hamar
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Hamar
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh