Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Halden

là một thị xã và đô thị tại hạt Østfold, Na Uy. Trung tâm hành chính của đô thị này, Halden, tọa lạc ở đồng bằng sông Tista, biên giới cực nam giữa Na Uy và Thụy Điển.

Bản đồ của Halden
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Halden
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Halden
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Halden
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh