Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Aust-Agder

.

Hạt này nằm ở bờ biển Skagerrak, kéo dài từ Gjernestangen tại Risør đến Kvåsefjorden tại Lillesand. Bên trong khu vực nội địa có Setesdalsheiene và Austheiene. Khoảng 77% cư dân sống bên bờ biển. Ngành du lịch có vai trò quan trọng, Arendal và các đô thị ven biển là các điểm thu hút khách phổ biến.

Hạt này bao gồm các đảo Tromøy, Justøya và Sandøya. Sông Otra chảy qua Setesdalen và đổ ra biển.

Thành phố

Bản đồ của Aust-Agder
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Aust-Agder
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Aust-Agder
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Aust-Agder
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh