Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Montenegro

.gif

Cộng hòa Montenegro (tiếng Serbia và tiếng Montenegro bằng chữ Kirin: Црна Гора; chữ Latinh: Crna Gora; phát âm IPA: ) (trong tiếng Montenegrin có nghĩa là "Ngọn núi Đen") là một quốc gia tại miền đông nam châu Âu. Nước này giáp với biển Adriatic về phía tây nam, và có chung đường biên giới với Croatia về phía tây, Bosna và Hercegovina về phía tây bắc, Serbia về phía đông bắc, Kosovo về phía đông và cuối cùng là Albania về phía đông nam. Thủ đô của quốc gia này là Podgorica, trong khi thành phố Cetinje được gọi với cái tên là Prijestonica (Пријестоница), có nghĩa là Thành phố Thủ đô Hoàng gia.

Độc lập từ cuối Trung cổ tới năm 1918, nước này là một phần của vài chính phủ của Nam Tư và liên bang Serbia và Montenegro. Do cuộc trưng cầu dân ý ngày 21 tháng 5 năm 2006, Montenegro tuyên bố độc lập ngày 3 tháng 6 năm 2006. Ngày 28 tháng 6, Montenegro được trở thành thành viên thứ 192 của Liên Hiệp Quốc.

Montenegro là quốc gia ít dân nhất ở Đông Âu. Trừ các tiểu quốc gia, nó là quốc gia ít dân thứ tư ở châu Âu (chỉ Iceland, Malta và Luxembourg có ít dân hơn). Nó là nước gốc Slav nhỏ nhất trên thế giới.

Bản đồ của Montenegro
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
Montenegro Map.png
2,427 x 1,807 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
Montenegro Map.jpg
2,238 x 2,906 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
Montenegro Map.png
2,000 x 2,434 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
Montenegro Map.png
2,000 x 2,147 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
Montenegro Map.JPG
1,618 x 1,987 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
Montenegro Map.png
1,519 x 1,781 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
Montenegro Map.png
2,427 x 1,807 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
road-map-of-Montenegro.gif
1,412 x 1,792 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
Montenegro-political-map.gif
1,412 x 1,788 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
physical-map-of-Montenegro.gif
1,412 x 1,768 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
topographical map of montenegr...
1,000 x 939 điểm ảnh
Bản đồ của Montenegro
montenegro-map.gif
800 x 807 điểm ảnh