Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Valletta

Valletta (tiếng Malta: Il-Belt Valletta, từ Il-Belt có nghĩa là "thành phố") là thủ đô của Malta. Thành phố có dân số 6.315 (theo thống kê chính thức năm 2005). Thành phố này nằm ở phần trung tâm phía đông của đảo Malta, nơi mà ngọn đồi Scebberras nhô vào các bến cảng xung quanh.

Valletta, the Città Umilissima, là thành phố mang kiến trúc Baroque. Tuy nhiên, thành phố còn mang nét kiến trúc tân cổ điển pha với kiến trúc hiện đại ở một số nơi được chọn. Thế chiến thứ hai đã để lại những vết sẹo nơi đây, dù vậy thì sau cuộc chiến thành phố vẫn duy trì phong cách kiến trúc Baroque. Năm 1980, Valletta được UNESCO chọn làm di sản thế giới.

Bản đồ của Valletta
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
map large.jpg
2,045 x 1,443 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
valletta-map-0.jpg
1,867 x 1,638 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
Valletta-Tourist-Map.jpg
1,600 x 1,404 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
Mapa+Valleta.jpg
1,453 x 1,247 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
valletta-map.jpg
1,200 x 1,051 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
valletta-map-1.jpg
1,151 x 774 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
valletta-map.jpg
1,151 x 774 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
map small.jpg
1,024 x 723 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
map5.jpg
1,005 x 714 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
valletta-map-a.jpg
1,002 x 988 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
Valletta 295spec.jpg
1,000 x 1,000 điểm ảnh
Bản đồ của Valletta
vallettasite.jpg
992 x 1,000 điểm ảnh