Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Liechtenstein

.gif

Thân vương quốc Liechtenstein (tiếng Đức: Fürstentum Liechtenstein), là một quốc gia vùng Alps nhỏ bao quanh bởi các nước không giáp biển ở Tây Âu, giáp với Thụy Sĩ ở phía tây và Áo ở phía đông, có thủ đô là Vaduz, thành phố lớn nhất là Schaan. Liechtenstein có tổng sản phẩm quốc nội GDP trên đầu người cao nhất thế giới khi được điều chỉnh bởi sức mua tương đương và có nợ nước ngoài thấp nhất thế giới. Liechtenstein cũng có tỉ lệ thất nghiệp thấp thứ nhì thế giới là 1.5% (thấp nhất là Monaco).

__TOC__

Thành phố

Bản đồ của Liechtenstein
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
Liechtenstein Map.png
1,386 x 1,788 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
Liechtenstein Map.png
1,301 x 1,697 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
Liechtenstein Map.png
941 x 1,476 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
Liechtenstein Map.jpg
638 x 1,180 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
Liechteinstein-map.png
2,000 x 2,580 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
liechtenstein.jpg
1,509 x 1,921 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
20090721090523!Liechtenstein t...
1,338 x 1,683 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
20090720125305!Liechtenstein t...
1,301 x 1,697 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
Liechtenstein topographic map-...
1,301 x 1,697 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
Liechtenstein-admin.png
941 x 1,476 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
Liechtenstein map.jpg
1,509 x 1,921 điểm ảnh
Bản đồ của Liechtenstein
LIECHTENSTEINpol.gif
1,412 x 1,978 điểm ảnh