Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Guernsey

.gif

Địa hạt Guernsey là một thuộc địa Hoàng gia của Anh trong eo biển Măng-sơ về phía bờ biển Normandie.

Ngoài chính đảo Guernsey, nó cũng gồm Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou, Burhou, Lihou và những tiểu đảo khác. Mặc dù việc phòng thủ của những đảo này là trách nhiệm của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Guernsey không phải là một phần của Vương quốc Anh mà là một sở hữu riêng của Hoàng gia, giống như Đảo Man. Guernsey cũng không phải thành viên của Liên minh châu Âu. Đảo Guernsey được chia thành 10 xã. Cùng với Địa hạt Jersey, nó nằm trong nhóm đảo được biết đến với tên Quần đảo Eo biển. Guernsey thuộc về Khu vực Du lịch chung.
Người dân Guernsey về mặt pháp lý là công dân của Vương quốc Anh, vì vậy họ có quyền ra vào và cư trú ở đó. Họ cũng được xem như là công dân của Liên hiệp Âu châu với sự hạn chế về tự do đi lại và cư trú cũng như những đặc quyền mà một người công dân Liên hiệp Âu châu được hưởng, ngoại trừ khi cha mẹ, hay ông bà đã xuất thân từ Vương quốc Anh, hay họ đã cư ngụ ở đó ít nhất 5 năm.

Thành phố

Bản đồ của Guernsey
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
bellin guernsey 1757.jpg
2,464 x 1,853 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
guernsey map1.gif
1,280 x 967 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
Guernsey-islands.png
926 x 864 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
Guernsey-Herm.png
926 x 864 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
Guernsey-Crevichon.png
926 x 864 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
Guernsey.png
834 x 856 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
mapG01-Guernsey-Islands.jpg
800 x 632 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
11929.jpg
749 x 1,061 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
11929.jpg
749 x 1,061 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
Guernsey.jpg
667 x 720 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
Guernsey2.jpg
667 x 720 điểm ảnh
Bản đồ của Guernsey
279 8042 6.jpg
604 x 406 điểm ảnh