Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Vitré

Vitré Vitræ / Gwitreg là một xã trong tỉnh Ille-et-Vilaine, thuộc vùng hành chính Bretagne của nước Pháp, có dân số là 15.313 người (thời điểm 1999). Do có nhiều di sản văn hóa nên thành phố còn được gọi là thành phố của nghệ thuật và lịch sử.

Bản đồ của Vitré
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Vitré
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Vitré
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Vitré
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh