Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Tours

Tours là tỉnh lỵ của tỉnh Indre-et-Loire, thuộc vùng hành chính Centre của nước Pháp, có dân số là 136.500 người (thời điểm 2005).

Bản đồ của Tours
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Tours
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Tours
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Tours
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh