Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Roubaix

Roubaix là một xã trong vùng hành chính Nord-Pas-de-Calais, thuộc tỉnh Nord, quận Lille, chef-lieu của 4 tổng. Tọa độ địa lí của xã là 50° 41' vĩ độ bắc, 03° 10' kinh độ đông. Roubaix nằm trên độ cao trung bình là 32 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 17 mét và điểm cao nhất là 52 mét. Xã có diện tích 18,13 km², dân số vào thời điểm 1999 là 96.984 người; mật độ dân số là 5349 người/km².

Bản đồ của Roubaix
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Roubaix
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Roubaix
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Roubaix
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh