Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Poitou-Charentes

Poitou-Charentes là một vùng của nước Pháp, bao gồm bốn tỉnh: Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. Thủ phủ của vùng này là thành phố Poitiers.

Thành phố

Bản đồ của Poitou-Charentes
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Poitou-Charentes
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Poitou-Charentes
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Poitou-Charentes
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Poitou-Charentes
Poitou-Charentes region relief...
1,136 x 1,265 điểm ảnh
Bản đồ của Poitou-Charentes
20100718134148!Poitou-Charente...
1,136 x 1,265 điểm ảnh