Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Poitiers

Poitiers là tỉnh lỵ của tỉnh Vienne, thuộc vùng hành chính Poitou-Charentes của nước Pháp, có dân số là 83.448 người (thời điểm 2004).

Bản đồ của Poitiers
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Poitiers
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Poitiers
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Poitiers
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh