Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées là một vùng của nước Pháp, bao gồm tám tỉnh: Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Lot, Tarn và Tarn-et-Garonne. Thủ phủ của vùng này là thành phố Toulouse.

Thành phố

Bản đồ của Midi-Pyrénées
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Midi-Pyrénées
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Midi-Pyrénées
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Midi-Pyrénées
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Midi-Pyrénées
karte-1-949.gif
800 x 752 điểm ảnh