Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

La Rochelle

La Rochelle là tỉnh lỵ của tỉnh Aunis trước đây và tỉnh Charente-Maritime hiện nay, thuộc vùng hành chính Poitou-Charentes của nước Pháp, có dân số là 76.584 người (thời điểm 1999).

Bản đồ của La Rochelle
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của La Rochelle
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của La Rochelle
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của La Rochelle
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh