Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Guadeloupe

Guadeloupe (phát âm tiếng Việt: Goa-đê-lốp; ; tiếng Creole Antilles: Gwadloup) là một nhóm đảo Caribe thuộc quần đảo Leeward, tại Tiểu Antilles, với diện tích 1.628 km² (629 sq. mi) và dân số 400.000 người. Guadeluope và một số hòn đảo nhỏ xung quanh là một vùng hải ngoại của Pháp, với một tỉnh hải ngoại duy nhất. Guadeloupe là một phần hợp thành của nước Pháp, giống như các tỉnh hải ngoại khác. Các đảo khác ngoài đảo chính Guadeloupe là Marie-Galante, La Désirade, và Îles des Saintes.

Do là một phần của Pháp, Guadeloupe cũng là một bộ phận của Liên minh châu Âu và Khu vực đồng Euro; do vậy đơn vị tiền tệ ở đây là euro. Tuy nhiên, do là một tỉnh hải ngoại, Guadeloupe không phải là một phần của khu vực Schengen. Lỵ sở và thủ phủ của Guadeloupe là Basse-Terre. Ngôn ngữ chính thức của Guadeloupe là tiếng Pháp, mặc dù nhiều cư dân của tỉnh cũng nói tiếng Creole Antilles (Créole Guadeloupéen).

Bản đồ của Guadeloupe
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
Map-guadeloupe.jpg
4,048 x 3,275 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
1780 Raynal and Bonne Map of G...
2,500 x 1,707 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
Gua
1,817 x 1,633 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
Guadeloupe NASA 61.42577W 16.1...
1,280 x 978 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
guadeloupe large.jpg
1,261 x 1,193 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
Geological map of Guadeloupe-f...
1,159 x 890 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
rl3c gp guadeloupe map illdtmc...
2,480 x 2,826 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
rl3c gp guadeloupe map illdtmg...
2,480 x 2,668 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
Guadeloupe phy.jpg
1,649 x 1,168 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
carte-gua2.jpg
1,645 x 2,334 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
345
1,248 x 1,153 điểm ảnh
Bản đồ của Guadeloupe
rl3c gp guadeloupe map illdtmc...
1,240 x 1,412 điểm ảnh