Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Elne

Elne / Elna là một xã trong vùng hành chính Languedoc-Roussillon, thuộc tỉnh Pyrénées-Orientales, quận Perpignan, tổng Elne. Tọa độ địa lí của xã là 42° 36' vĩ độ bắc, 02° 58' kinh độ đông. Elne / Elna nằm trên độ cao trung bình là 23 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 0 mét và điểm cao nhất là 65 mét. Xã có diện tích 21,29 km², dân số vào thời điểm 1999 là 6.410 người; mật độ dân số là 301 người/km².

Bản đồ của Elne
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Elne
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Elne
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Elne
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh