Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Dunkerque

Dunkerque là một xã trong vùng hành chính Nord-Pas-de-Calais, thuộc tỉnh Nord, quận Dunkerque. Tọa độ địa lí của xã là 51° 02' vĩ độ bắc, 02° 22' kinh độ đông. Dunkerque nằm trên độ cao trung bình là 4 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 0 mét và điểm cao nhất là 17 mét. Xã có diện tích 37,34 km², dân số vào thời điểm 1999 là 70.850 người; mật độ dân số là 1897 người/km².

Bản đồ của Dunkerque
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Dunkerque
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Dunkerque
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Dunkerque
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh