Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Colomiers

Colomiers là một xã thuộc tỉnh Haute-Garonne trong vùng Midi-Pyrénées ở tây nam nước Pháp. Xã nằm ở khu vực có độ cao trung bình 160 mét trên mực nước biển.

Đây là ngoại ô lớn nhất của thành phố Toulouse, và nằm gần rìa phía tây thành phố này Dân số năm 1999 là 28.538 người.

Bản đồ của Colomiers
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Colomiers
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Colomiers
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Colomiers
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh