Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Centre

Centre là một vùng của nước Pháp, bao gồm năm tỉnh Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher và Loiret. Thủ phủ của vùng này là thành phố Orléans.

Thành phố

Bản đồ của Centre
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Centre
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Centre
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Centre
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh