Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Cannes

Cannes (phát âm ) (tiếng Occitan Provençal: Canas theo dạng cổ hay Cano dạng Mistral; tiếng occitan trung cổ viết là Cànoas) là một thành phố của Pháp, là nơi tổ chức Liên hoan phim Cannes hằng năm. Thành phố nằm tại Côte d'Azur thuộc département Alpes-Maritimes. Dân số năm 2004 là 69.700 người.

Bản đồ của Cannes
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
cannes 1914.jpg
2,058 x 1,215 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
cannes-map-0.jpg
3,347 x 2,474 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
Cannes+town+2011.jpg
1,600 x 1,262 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
cannes-map4.gif
1,500 x 930 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
CANNEs.jpg
1,400 x 868 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
centreville.jpg
1,270 x 761 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
cannes-map.jpg
1,200 x 788 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
cannes map.gif
1,152 x 674 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
map cannes.jpg
1,136 x 615 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
map cannes.jpg
1,136 x 615 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
cannes-map-F1024x768.jpg
1,024 x 672 điểm ảnh
Bản đồ của Cannes
Vieux-port-picture.jpg
1,000 x 667 điểm ảnh