Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Calais

Calais là tỉnh lỵ của tỉnh Pas-de-Calais, thuộc vùng hành chính Nord-Pas-de-Calais của nước Pháp, có dân số là 77.333 người (thời điểm 1999).

Bản đồ của Calais
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Calais
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Calais
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Calais
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh