Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Auvergne

Auvergne là một vùng của nước Pháp, bao gồm bốn tỉnh: Allier, Cantal, Haute-Loire và Puy-de-Dôme. Thủ phủ của vùng này là thành phố Clermont-Ferrand.

Thành phố

Bản đồ của Auvergne
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Auvergne
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Auvergne
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Auvergne
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Auvergne
auvergne 1914.jpg
1,202 x 1,656 điểm ảnh
Bản đồ của Auvergne
Hiking-Map-of-Auvergne.gif
1,250 x 850 điểm ảnh
Bản đồ của Auvergne
map%20.gif
943 x 911 điểm ảnh
Bản đồ của Auvergne
Auvergne.jpg
902 x 908 điểm ảnh