Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Annecy

Annecy là tỉnh lỵ của tỉnh Haute-Savoie, thuộc vùng hành chính Rhône-Alpes của nước Pháp, có dân số là 50.254 người (thời điểm 2009).

Bản đồ của Annecy
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Annecy
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Annecy
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Annecy
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Annecy
map-geneve-annecy.jpg
1,754 x 1,276 điểm ảnh
Bản đồ của Annecy
AnnecyMap.jpg
692 x 827 điểm ảnh