Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Pazardzhik

Pazardzhik (, cũng viết Pazardjik hay Pazarjik) là một thành phố tọa lạc dọc theo hai bờ sông Maritsa phía nam Bulgaria. Thành phố là tỉnh lỵ của tỉnh Pazardzhik và trung tâm của đô thị tự quản Pazardzhik. Dân số thời điểm tháng 1 năm 2011 là 71.979 người.

Bản đồ của Pazardzhik
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Pazardzhik
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Pazardzhik
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Pazardzhik
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh