Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Andorra

.gif

Andorra (tiếng Catala: Andorra, phiên âm tiếng Việt: "An-đô-ra"), tên đầy đủ là Thân vương quốc Andorra (còn dịch là Công quốc Andorra, tiếng Catala: Principat d'Andorra) là một nước trong lục địa nhỏ ở tây nam Châu Âu, nằm ở phía đông dãy Pyrenees, tiếp giáp với Tây Ban Nha và Pháp. Ngay cả khi bị cô lập, nó vẫn là một đất nước thịnh vượng nhờ vào du lịch và chính sách miễn thuế. Người dân ở đây có tuổi thọ cao nhất thế giới, khoảng 83.52 tuổi (thống kê 2007).

Thành phố

Bản đồ của Andorra
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Andorra Map.png
2,223 x 1,910 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Andorra Map.png
1,625 x 1,300 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Andorra Map.png
1,337 x 1,149 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Andorra Map.png
1,200 x 974 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Andorra Map.png
1,161 x 1,019 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Andorra Map.png
800 x 650 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Andorra Geology.PNG
3,500 x 2,490 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
andorra.jpg
1,417 x 1,789 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Andorra map.png
1,200 x 974 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
Andorra map (ru).png
1,200 x 974 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
20100719120924!Andorra relief ...
1,161 x 1,019 điểm ảnh
Bản đồ của Andorra
20081217200412!Andorra relief ...
1,161 x 1,019 điểm ảnh