Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Châu Âu

Châu Âu về mặt địa chất và địa lý là một bán đảo hay tiểu lục địa, hình thành nên phần cực tây của đại lục Á-Âu, hay thậm chí Âu Phi Á, tùy cách nhìn. Theo quy ước, nó được coi là một lục địa, trong trường hợp này chỉ là một sự phân biệt thuần về văn hóa hơn là địa lý. phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía tây giáp Đại Tây Dương, phía nam giáp Địa Trung Hải và biển Đen, tuy nhiên về phía đông thì hiện không rõ ràng. Tuy nhiên có thể coi dãy núi Ural được coi là vùng đất với địa lý và kiến tạo rõ rệt đánh dấu ranh giới giữa châu Á và châu Âu (xem chi tiết trong bài Địa lý châu Âu). Khi được coi là một lục địa thì châu Âu thuộc loại nhỏ thứ hai trên thế giới về diện tích, vào khoảng 10.600.000 km², và chỉ lớn hơn Úc. Xét về dân số thì nó là lục địa xếp thứ tư sau châu Á, Châu Mỹ và châu Phi. Dân số của châu Âu vào năm 2003 ước tính vào khoảng 799.466.000: chiếm vào khoảng một phần tám dân số thế giới.

Quốc gia

Bản đồ của Châu Âu
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Europe Map.jpg
1,519 x 2,012 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Europe Map.jpg
1,517 x 2,004 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Europe Map.jpg
1,475 x 1,200 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Europe Map.jpg
1,473 x 1,198 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Europe Map.jpg
1,400 x 1,801 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Europe Map.jpg
1,400 x 1,197 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Europe Map.jpg
1,360 x 1,245 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
Ethnic map europe 1923.jpg
2,470 x 1,582 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
europe1560 shepherd.jpg
2,398 x 1,929 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
europe mediterranean 1190.jpg
2,293 x 1,810 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Âu
europe 1740.jpg
2,292 x 1,867 điểm ảnh