Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Sukkur

Sukkur là một thành phố thuộc Sindh, Pakistan. Thành phố có dân số ước tính năm 2010 là 493.438 người. Đây là thành phố lớn thứ 14 quốc gia này.
Sukkur đã là một trung tâm chiến lược quan trọng và tuyến đường thương mại từ thời xa xưa. Alor (hoặc Aror, Sukkur) là thủ đô dưới triều đại của Musikanos, khi Alexander xâm chiếm khu vực.

Bản đồ của Sukkur
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Sukkur
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Sukkur
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Sukkur
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh