Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Kuwait

.gif

Kuwait (âm tiếng Việt: Cô-oét, Hán-Việt: Khoa Uy Đặc; tiếng Ả Rập: دولة الكويت, Dawlat al Kuwayt), tên đầy đủ là Nhà nước Kuwait, là một quốc gia tại Trung Đông. Nằm trên bờ Vịnh Ba Tư (Persia), giáp với Ả Rập Saudi ở phía nam và với Iraq ở hướng Tây và hướng Bắc. Tên nước được rút ra từ trong tiếng Ả Rập có nghĩa là "Pháo đài được xây dựng gần nước". Dân số gần 3.1 triệu người và diện tích lên đến 17.818 km². Đây là 1 đất nước có nền quân chủ lập hiến, với Thành phố Kuwait là thủ đô chính trị, kinh tế.
Kuwait là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 5 trên thế giới và là nước giàu thứ 6 hoàn cầu. Dầu mỏ ở quốc gia này được khám phá và khai thác từ những năm 30, và sau khi nước này giành được độc lập từ tay thực dân Anh năm 1961, nền công nghiệp dầu lửa ở quốc gia vùng vịnh đã có những bước tiến vượt bậc. Dầu khí và các sản phẩm từ dầu khí chiếm xấp xỉ 95% tổng doanh thu từ xuất khẩu và chiếm gần 80% lợi tức của chính phủ.

Thành phố

Bản đồ của Kuwait
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
Kuwait Map.jpg
1,397 x 1,631 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
Kuwait Map.jpg
1,397 x 1,630 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
Kuwait Map.png
1,209 x 1,045 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
Kuwait Map.png
1,000 x 875 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
Kuwait Map.jpg
465 x 544 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
Kuwait governorates blank.png
2,000 x 1,903 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
kuwait physio-2006.jpg
1,981 x 2,305 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
kuwait rel96.jpg
1,068 x 1,228 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
kuwait rel96.jpg
1,068 x 1,228 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
kuwait pol96.jpg
1,060 x 1,218 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
kuwait pol96.jpg
1,060 x 1,218 điểm ảnh
Bản đồ của Kuwait
Kuwait-Iraq barrier.png
1,060 x 1,218 điểm ảnh